Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Jaktområde Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

Grensen til utmarkslagets området er markert med rødt i kartet.
OBS: Dette kartet er bare en oversikt over ytre grense og viser ikke hvilke eiendommer som er med i utmarkslaget.

Kartet er basert på Kartverket/Norgeskart


Denne side oppdatert søndag 8.november 2020 klokka 16:38