Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Arnøyas utmarkslag

Se inatur for nyeste oppdaterte kart. Kartet under er KUN en skisse over grensene mellom utmarkslagene på Arnøya og Laukøya.

Arnøya og Laukøya er inndelt i lokale utmarkslag som vist på oversiktskartet. De fleste områdene har salg av jaktkort.

OBS: Grensene mellom utmarkslagene er ikke eksakt inntegnet på dette kartet! Det finnes også eiendommer innenfor hvert utmarkslagsområde som ikke inngår i utmarkslaget, dette skal gå fram av informasjon på iNatur sine salgssider. For å jakte på private eiendommer utenfor utmarkslagene må man ha tillatelse fra hver enkelt grunneier.

Arnøya og Laukøya

Denne side oppdatert søndag 11.september 2022 klokka 17:57