Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

INNMELDINGSBLANKETT

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

Denne blankett kan også sendes som epost til kasserer@akkarvikutmarkslag.no

Undertegnede tegner seg som medlem i Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag. Laget er en sammenslutning av grunneiere med eiendommer og utmark i Sotnes, Gjeitvik, Lillevik, Akkarvik og Sør-Rekvika som beskrevet i § 3 i vedtektene.

Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området for i fellesskap å forvalte utmarksressursene som en del av landbruksnæringen, samt å tilgodese medlemmenes og den øvrige befolkningens interesser i utmark.

Laget skal i sitt arbeid sørge for en langsiktig ressursforvaltning. I henhold til § 2 i vedtektene skal laget:

  • forvalte fauna og jaktmuligheter
  • forvalte innlandsfiske og fiskemuligheter
  • forvalte lakse- og sjøørret og fiskemuligheter

Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom, og kan ikke skilles fra denne.
Hvis flere eiendommer innenfor utmarkslagets område har samme eier, gjelder eiendommene samlet som ett medlemskap.

Eiendommens navn:
 
 
Gnr:
 
 
Bnr:
 
 
Grunneiers underskrift:
 
 
Sted:
 
 
Dato:
 
 

Grunneiers navn:
 
 
Adresse:
 
 
Telefon:
 
 
Epostadresse:
 
 

Denne side oppdatert lørdag 15.juli 2023 klokka 20:24