Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Aktuelt

Årsmøte 2023

15.07.2023: Protokoll fra årsmøte 2023
13.07.2023: Innkalling og årsmøtedokumenter 2023
09.07.2023: Innkalling til årsmøte 15. juli 2023 og foreløpig regnskap , resten av sakspapirene kommer 13. juli.

Gapahuken

30.08.2022: Gapahuken ble innviet etter årsmøtet og er tatt i bruk av bygdefolket og tilreisende. Takk til alle som var med på dugnaden, særlig Stein, Odd og Dagfinn. Gapahuken ble innviet etter årsmøtet, med høytidelig snorklipping og grilling med forfriskninger i finværet.
Foto: Dagfinn Eriksen

Årsmøte 2022

28.08.2022: Protokoll fra årsmøte 2022
10.07.2022: Innkalling og årsmøtedokumenter 2022 komplett med alle sakspapirer. Lagets årsmøte avholdes lørdag 16. juli klokka 13, på Lillebrygga Pub.

Årsmøte 2021

18.07.2021: Tor Bertil Namskau ble gjenvalgt som leder av Utmarkslaget. Arbeidet med gapahuker, turbord og tilgjengelighetsrampe fortsetter. De andre lagene på Arnøy vil samarbeide, bl.a. om jaktoppsynet vi har opprettet. Se Protokoll fra årsmøte 2021 .
16.07.2021: Innkalling og årsmøtedokumenter 2021 komplett med alle sakspapirer.
23.05.2021: Innkalling Lagets årsmøte avholdes lørdag 17. juli klokka 13, på Lillebrygga Pub. Forslag sendes til utmarkslaget@akkarvik.no, innen 17. juni 2021.

Jaktoppsyn

31.07.2020: I samsvar med årsmøtets ønsker opprettes jakttilsyn. Disse vil blil utstyrt med vester og ID-kort. Du kan støte på dem når som helst. Plakater med informasjon om jaktområde med mere vil også bli satt opp senere.

Årsmøte 2020

19.07.2020: Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag holdt årsmøte lørdag 18. juli. Bertil Namskau ble valgt til ny leder. Budsjett og regler for bruk av utmarka ble vedtatt. Protokoll fra årsmøtet

Nettsiden

14.07.2020: Nettsidene er nå oppdatert slik at de blir lettere å lese på mobiler. Logo er laget av Jan Roald.

Årsmøte 2020

14.07.2020: Innkalling og årsmøtedokumenter 2020
10.7.2020: Årsmøtet i Utmarkslaget blir på Ungdomshuset i Årvik lørdag 18. juli kl 13. Kun medlemmer og de med fullmakt kan møte pga. avstandsreglene. Årsmøtedokumentene vil bli sendt til de vi har mail til, kopiert i noen eksemplarer og lagt ut her på hjemmesiden.

Årsmøte 2019

22.7.2019: Protokoll fra årsmøtet og revidert beretning publisert
6.7.2019: Innkalling og årsmøtedokumenter
23.6.2019: Innkalling til årsmøte: lørdag 20. juli 2019 klokka 13:00, se Innkalling årsmøte 2019

Årsmøte 2018

10.8.2018: Protokoll fra Årsmøte 2018
16.7.2018: Årsmøtedokumenter 2018
6.5.2018: Innkalling til årsmøte: lørdag 21. juli 2018 klokka 13:00, se Innkalling årsmøte 2018

Årsmøte 2017

9.8.2017: Protokoll fra årsmøte 2017 .
21.7.2017: Årsmøtedokumenter 2017 er nå oppdatert med styrets innstilling og noen rettelser/tilføyelser
20.7.2017: Det kommer en representant fra reinbeitedistriktet og orienterer om reindrifta på Arnøya
18.7.2017: Innkalling og årsmøtedokumenter 2017

Styremøte 2016-09-16

21.10.2016: Referat fra styremøte 2016-09-16

Rypetelling 2016

19.10.2016: I august ble det utført rypetelling, rapport er klar.
Les mer...

Årsmøte 2016

13.9.2016: Referat er nå tilgjengelig sammen med Jaktkortgiro for grunneiere .
13.7.2016: Regnskap 2016 , Årsberetning 2016 og Innkomne forslag er kommet.
30.6.2016: Innkalling til Årsmøte er sendt ut. Årsmøtet avholdes lørdag 16. juli kl 13:00 på puben i Akkarvik. Sakspapirer vil bli publisert når de foreligger.

Vedtekter og fangstrapport

19.3.2016: Vi minner om at det på siste årsmøte ble vedtatt at innspill til nye vedtekter må sendes til styret innen 1. april 2016. Husk også rapportering av fangst for siste jaktår!

Rypetelling 2015

9.9.2015: I august ble det utført rypetelling, rapport er klar.
Les mer...

Årsmøte 2015

19.7.2015: Referat er nå tilgjengelig sammen med Jaktkortgiro for grunneiere . Reviderte årsmøtepapirer, slik de ble delt ut på årsmøtet: Årsberetning 2015, Regnskap 2015 , Innkomne saker til årsmøte, Styrets forslag til vedtekter, Styrets forslag til valg.
15.7.2015: Årsmøtepapirer tilgjengelige: Årsberetning 2015, Innkomne saker til årsmøte, Styrets forslag til vedtekter, Styrets forslag til valg.
13.6.2015: Innkalling til Årsmøte er sendt ut. Årsmøtet avholdes lørdag 18. juli kl 13:00 på puben i Akkarvik. Sakspapirer vil bli publisert når de foreligger.

Brev fra Skjervøy kommune

12.12.2014: Brev om Akkarvikveien til styret fra Skjervøy kommune

Brev til Skjervøy kommune 2014-10-28

30.10.2014: Brev om Akkarvikveien fra styret til Skjervøy kommune

Styremøte 2014-09-15

29.10.2014: Referat fra styremøte 2014-09-15

Kortsalg fra 2014

2.9.2014: Merk at det er kortsalg hos Per Kristiansen i Akkarvik på tlf 918 85 157.

Årsmøte 2014

20.8.2014: Årsmøtereferat , innkomne saker, Regnskap 2014 og Årsberetning 2014 er nå tilgjengelig sammen med Jaktkortgiro for grunneiere .

Årsmøte 2014

22.6.2014: Innkalling til Årsmøte er sendt ut. Årsmøtet avholdes lørdag 26. juli kl 13:00 på puben i Akkarvik. Sakspapirer vil bli publisert når de foreligger.

Årsmøte 2013

31.7.2013: Årsmøtereferat, innkomne saker, Regnskap 2013 og Årsberetning 2013 er nå tilgjengelig sammen med Jaktkortgiro for grunneiere . Merk at kortsalget til utenbygds jegere starter 1. november! Se innkomne saker og referatet for begrunnelse, se også artikkel hos NJFF om rypestatus: Laber rypefangst hos FeFo.

Årsmøte 2013

1.7.2013: Innkalling til Årsmøte er sendt ut. Årsmøtet avholdes lørdag 20. juli kl 12:00 på puben i Akkarvik. Sakspapirer vil bli publisert når de foreligger.

Fest

1.7.2013: Utmarkslaget inviterer til sommerfest lørdag 27. juli på puben i Akkarvik.

Årsmøte 2012

18.8.2012: Årsberetning er nå tilgjengelig.

Årsmøte 2012

14.8.2012: Årsmøtereferat er nå tilgjengelig.

Årsmøte 2012

28.7.2012: Årsmøte ble avholdt 28. juli 2012. Referat og sakspapirer kommer så fort protokollen er blitt skrevet over på maskin. Vi kan røpe at kortpris og jakttid er samme som i fjor : Jakttid fra 15. september 2012 til 15. mars 2013 for ”grunneierkort” og 15. september 2012 til 23. desember 2012 for ”døgnkort” og ”sesongkort”.
Betaling av jaktkort for grunneiere - "grunneierkort" - kan du gjerne gjøre med denne giroblanketten: "Grunneierkort 2012" Husk å føre på hvilken eiendom det gjelder.

Årsmøte 2012

9.7.2012: Innkalling til Årsmøte er sendt ut. Årsmøtet avholdes lørdag 28. juli kl 12:00 på puben i Akkarvik. Sakspapirer vil bli publisert når de foreligger.

Årsmøte 2011

14.11.2011: Årsmøtereferat, Årsberetning 2011 og Regnskap 2011 er nå tilgjengelig.
Vevmesteren har gjort navneendringen her på nettsidene, slik at det nå heter Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag, som vedtatt i årsmøtet 2011. Vevmesteren vil imidlertid gjøre oppmerksom på at stedsnavnet Sør-Rekvik ikke er riktig, det korrekte er Sør-Rekvika (vedtatt i 2002 av Skjervøy kommune).

Årsmøte 2011

13.6.2011: Innkalling til Årsmøte er sendt ut. Årsmøtet avholdes lørdag 23. juli kl 12:00 på puben i Akkarvik. Sakspapirer vil bli publisert når de foreligger.

Årsmøte 2010

16.9.2010: Årsmøtereferat, Årsberetning 2010 og Regnskap 2010 er nå tilgjengelig.

Jaktkort 2010

9.8.2010: Betaling av jaktkort for grunneiere - "grunneierkort" - kan du gjerne gjøre med denne giroblanketten: "Grunneierkort 2010" Husk å føre på hvilken eiendom det gjelder.

Årsmøte 2010

9.8.2010: Årsmøte ble avholdt 31. juli 2010. Referat kommer så fort protokollen er blitt skrevet over på maskin. Blant de viktigste sakene fra årsmøtet kan vi nevne:
  • Styrets forslag til jakttid 2010/2011 ble vedtatt : Jakttid fra 15. september 2010 til 15. mars 2011 for ”grunneierkort” og 15. september 2010 til 23. desember 2010 for ”døgnkort” og ”sesongkort”.

Innmeldingsblankett

9.8.2010: Grunneiere med utmark kan benytte denne innmeldingsblanketten og sende skriftlig til styret. Dette gjelder de som ikke allerede er medlem, og ved eiendomsoverdragelser.

Utskriftsvennlige sider

9.8.2010: Vevmesteren har justert litt på nettsidene, det blir en mye enklere og renere utskrifts-versjon av nettsidene.

Statistikk om rypetetthet i Troms

10.9.2009: Fra "NJFFs guide til rypejakta" kan vi blant tips om bedre jakt også lese noen nedslående rapporter om nedgang i rypebestanden. Her er vist en kort oversikt over noen områder i Troms hvor det er gjort takseringer over flere år:
Kommune Ryper / km2 90% sikkerhet
2006 2007 2008 2009
Andøy 6(3-136) 6(3-12) 10(5-17)
Bardu
17(10-30) 5(3-9) 8(4-15)
Tranøy 24(10-54) 15(3-7 11(5-26) 6(2-16)
Nordreisa 17(9-23) 3(2-5) 2(1-5) 1(1-3)
Narvik 10(5-21) 9(5-17) 2(1-3)
Harstad
25(7-39) 0 32(10-94)
Kilde: Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011

Jaktkort 2009

2.9.2009: Betaling av jaktkort for grunneiere - "grunneierkort" - kan du gjerne gjøre med denne giroblanketten: "Grunneierkort 2009" Husk å føre på hvilken eiendom det gjelder.
Annonsen om salg av døgnkort på Arnøy har allerede stått i Nordlys. Se nederst på "Jaktområde"

Årsmøte 2009

18.8.2009: Årsmøtereferat er nå på nett. Den oppmerksomme leser vil kanskje lure på hvordan "17 grunneiere med stemmerett" kan klare å avgi "11 mot 7 stemmer", men det skyldes nok at en fullmakt ikke var telt med i protokollen.

Årsmøte 2009

3.8.2009: Årsmøte ble avholdt torsdag 30. juli 2009. Referat kommer så fort protokollen er blitt skrevet over på maskin. Blant de viktigste sakene fra årsmøtet kan vi nevne:
  • Styrets forslag til jakttid 2009/2010 ble vedtatt : Jakttid fra 15. september 2009 til 15. mars 2010 for ”grunneierkort” og 15. september 2009 til 23. desember 2009 for ”døgnkort” og ”sesongkort”.
  • Forslag om å gjøre grunneierlagets kontingent om til jaktkortavgift for grunneierne ble vedtatt. Nå skal ingen betale årskontingent, men grunneiere som vil jakte må betale 100kr hvert år.
  • Antall styremedlemmer ble vedtatt å være 4 og ett varamedlem.
Alle sakspapirene er nå også tilgjengelig:
I årsberetningen er det to saker som mangler:
  • Innkjøp av minkfeller: Vi har kjøpt inn en minkfelle (det var bare en igjen i butikken) som Stein har satt opp under brygga i Akkarvik. Så langt er det tatt 5-6 mink i fella.
  • Klage på døde rein: Brevet fra årsmøtet 2008 ble sendt til Politimesteren i Troms og vi fikk til slutt svar fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark om at dette er et problem som reineier skal varsles om når det skjer.
Endelig er også årsmøtereferat og sakspapirer fra 2008 tilgjengelig, se under Møter

Årsmøte 2009

29.6.2009: Innkalling til årsmøte er nå sendt ut til alle medlemmer. Årsmøtet avholdes torsdag 30. juli 2009 kl 12:00 i Arnheim (gamle Akkarvik skole) i det store klasserommet. De første sakspapirene er vedlagt.

Ryddeaksjon 2009

17.5.2009: Avfallservice AS har sendt ut skriv om årets ryddeaksjon. I år plasserer de ut containere i Arnøyhamn 11. juni kl. 12:00-17:00
Se infoskrivet hos www.avfallsservice.no

Årsmøtet 2008

11.8.2008:   Årsmøtereferat kommer snart. Jaktregler er oppdatert og jakttid er som i fjor:
Jakttid er fra 15.9.2008 til 15.3.2009 for de som har grunneierkort og det selges jaktkort for perioden 15.9.2008 til 23.12.2008

Kartlegging av fiskebestand i Akkarvikelva

15.7.2008: Rapporten fra Nordnorske Ferskvannsbiologer er nå kommet og vi har fått lov til å legge den ut på nett her. Merk at rapporten omhandler 15 vassdrag, bl.a. Akkarvikelva, Årvikelva, Langfjordelva og Storelva (Arnøyhamn): Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandstatus i Troms (1.6MB)

Medlemsskriv og innkalling til årsmøte

20.5.2008: Medlemsskriv, innkalling til årsmøte og kontingentgiro er nå sendt ut til alle medlemmer.
Årsmøtet finner sted Lørdag 19. juli 2008 kl 15:00 i Arnheim (gamle Akkarvik skole) i det store klasserommet.

Kart over jaktområdene

19.1.2008: Nye kart er nå publisert.

Medlemsskriv oktober 2007

14.10.2007: Medlemsskriv er nå på vei ut til medlemmene, sammen med referat fra årsmøtet 2007.


Denne side oppdatert lørdag 15.juli 2023 klokka 19:32