Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Rypetelling - august 2016

Utmarkslaget har gjennomført rypetelling i Trolltindveien - Bjørnstein - Lillevikmyrene - Geitvikdalen og tilbake til Trolltindveien.

Tellingen ble gjennomført av Christian Lembricht, hunden Era og leder Odd Thomassen.
Era gjorde en utmerket jobb og fant de fleste kullene i området

Det ble registrert 8 rypekull og 4 enkeltstående ryper, det største kullet var på 10 ryper, Rypekyllingene var av varierende størrelser fra godt flyvedyktige til kyllinger som løp på bakken, De største kyllingene var overraskende store, de var i godt hold og sunne og friske.


Christian i flott rypeterreng Odd & Era i positur opp mot Trolltindaksla

Resultatet av årets rypetelling «forteller» og «tolkes» slik at det er mindre ryper i Utmarkslagets område enn under tellingen i 2015. Konklusjonen er litt under et normalår.

Tekst og foto:
Odd Thomassen
Leder i Utmarkslaget


Denne side oppdatert onsdag 19.oktober 2016 klokka 12:02