Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Rypetelling - august 2015

For første gang i Utmarkslagets historie er det gjennomført rypetelling for å få "en pekepinn" på rypebestanden i området. Gjennomføring av rypetelling ble vedtatt på årsmøte i juni 2015.
Rypetellingen ble gjennomført over to helger med Christian Lembricht som ansvarlig.


Christian og Era poserer mot Trolltind

Era, gjorde en utmerket jobb

Første helg ble området fra fiskehjellen i hamna til et par kilometer innover i Akkarvikdalen gjennomsøkt med to hundeekvipasjer. På bakgrunn av meget varmt vær, ble ikke effekten av rypetellingen optimal. Det ble rett og slett for varmt for at hundene kunne jobbe effektivt.
To rypekull og noen enkeltstående fugler ble registrert.
Andre helg ble tellingen gjennomført i området fra et stykke opp i Trolltindveien - Bjørnstein - Lillevikmyrene - Geitvikdalen og tilbake til Trolltindveien. Tellingen ble gjennomført av Christian Lembricht, hunden Era og leder i Utmarkslaget, Odd Thomassen.
Det ble registrert 6 rypekull og tre enkeltstående ryper. Det største kullet var på 12 ryper, rypekyllingene var av varierende størrelser, men det syntes som at kyllingene var godt flyvedyktige, sunne og friske.


Fugl "rett foran", Era fokuserer

En lykkelig Era etter "funn"

Resultatet av årets rypetelling "forteller" og "tolkes" slik at det er et normalår med ryper i Utmarkslagets område.


Tekst og foto: Odd Thomassen


Denne side oppdatert onsdag 9.september 2015 klokka 21:38