Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Akkarvik og Søre Rekvik grunneierlag
c/o Arild Burud
Ormerudv 20

1410 KOLBOTN

E-post:
Internett:
Org.nr:
grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no
http://grunneierlaget.akkarvik.no/
990 601 321

 
Til alle medlemmer i Akkarvik og Søre Rekvik grunneierlag

Kolbotn, 14. oktober 2007

 

Medlemsinfo

Vedlagt finner dere referat fra siste årsmøte.

Andre nyheter siden årsmøtet:

I styremøte etter årsmøtet ble det vedtatt at jakttid for 2007 skulle være fra 15. september og ut året, som for tidligere år. Dette ble meddelt til de andre grunneierlagene på øya av hensyn til felles annonse.

I avisen Nordlys "Jaktbilag" 31. august ble det satt inn felles annonse for alle grunneierlagene på Arnøya (gjengitt nedenfor).

Nordnorske Ferskvannsbiologer har hatt kontakt angående undersøkelser i Akkarvikelva i høst. Resultat blir kjent i rapport som utgis etter jul. Vi håper å få tak i en kortversjon før dette.

Salget av jaktkort går bra. Stein kan fortelle at vi hittil har solgt kort for 4600 kr. Trolig på grunn av pant på kortene har vi fått inn mange av fangstrapportene også. Så langt er det kommet inn rapport for 32 døgnkort: 11 harer, 30 liryper og 11 fjellryper.

Vi minner også om at informasjon fra grunneierlaget nå finnes på internett: http://grunneierlaget.akkarvik.no/ og at styret kan kontaktes på epost: grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no
Send gjerne din epostadresse til styret så vi kan sende ut informasjon elektronisk også.

Hilsen


Arild Burud
leder


Denne side oppdatert søndag 29.juli 2012 klokka 01:25