Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Akkarvik og Søre Rekvik grunneierlag
c/o Arild Burud
Ormerudv 20

1410 KOLBOTN

E-post:
Internett:
Org.nr:
grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no
http://grunneierlaget.akkarvik.no/
990 601 321

 Til alle medlemmer i Akkarvik og Søre Rekvik grunneierlag

Kolbotn, 18. mai 2008

 Medlemsskriv 1 - 2008

Vedlagt er innkalling til årsmøte 2008 og giro for innbetaling av medlemskontingent.

Nytt siden sist:

- Salg av jaktkort 2007. Stein Andreassen har i høst solgt jaktkort for tilsammen 8200 kroner. Av disse jaktkortene er over 90% kommet tilbake med jaktrapport. Fangsten fra kortsalget fordeler seg slik:
106 Harer, 60 liryper og 67 fjellryper.

- Innrapportering av jaktutbytte. Vi vil veldig gjerne ha inn fangstrapporter fra alle som har jaktet på grunneierlagets områder i siste sesong. Alle grunneiere må avgi fangstrapport dersom det har vært jaktet av dem personlig eller dersom grunneierkortet har vært utlånt til andre. Send inn på e-post til grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no eller med papirpost til  styret.

- Vedtekter. Vi har tidligere varslet at det bør settes igang en revisjon av vedtektene, ta en titt og kom gjerne med forslag til endringer som styret kan ta med til neste årsmøte. Vedtektene finnes på Internett: http://grunneierlaget.akkarvik.no/vedtekter.html

- Undersøkelser i Akkarvikelva. Nordnorske Ferskvannsbiologer gjennomførte undersøkelser i Akkarvikelva i midten av august 2007. Det er ventet at rapport blir tilgjengelig snart (mai 2008). Vi har fått en kort oppsummering:
"Akkarvikelva : Ingen laksebestand. Lite ørret. Rund stein/stilleflytende."

- Vindmålingene på Nessefjellet. Nord Troms Kraftlag sier at rapport fra vindmålingene på Nessefjellet er kommet, men at den må vurderes internt før vi kan få noe informasjon. Så vi vet ennå ikke om vi kan risikere vindmøller foran Trolltind...

- Nye medlemmer. Takket være en særdeles veltalende kasserer ønsker vi velkommen til 5 nye medlemmer/eiendommer i grunneierlaget. Med disse dekker vi nå mesteparten av det området vedtektene beskriver. Totalt er det nå 38 medlemmer med 51 eiendommer. Det er bare i Sør-Rekvik at vi fortsatt har ett hull i kartet.

- Informasjon på Internett. Vi oppfordrer alle medlemmer som har e-postadresse til å sende styret en beskjed, slik at vi også kan sende ut informasjon per e-post (vi sparer litt porto på den måten). Nyheter, Styremedlemmers adresse, vedtekter, gamle referat og etterhvert også kart er nå å finne på http://grunneierlaget.akkarvik.no

- Endringer i styret. Henrik Richardsen har i januar 2008 meddelt styret at han ønsker å trekke seg fra styret. Styret har i telefonmøte akseptert dette og Annie Pedersen rykket midlertidig opp fra varamedlem til styremedlem.

- Nord-Troms Fuglehundklubb har også i år fått leie området vårt til fuglehundprøver. Dette fant sted 5.-6. april og er et arrangement som dekker så og si hele Arnøy. Se også http://www.nordtromsfuglehundklubb.no/

Vi minner også om at informasjon fra grunneierlaget nå finnes på Internett: http://grunneierlaget.akkarvik.no/ og at styret kan kontaktes på e-post: grunneierlaget (krøllalfa)akkarvik.no
Husk å si fra til styret om du har endret adresse! Send gjerne din e-postadresse til styret så vi kan sende ut informasjon elektronisk også.

Hilsen


Arild Burud
leder


Denne side oppdatert søndag 29.juli 2012 klokka 01:24