Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Tid: Lørdag  16. juli 2016 kl 13:00
Sted: Lillebrygga pub, Akkarvik

Dagsorden:

  1. Registrering ved oppmøte
  2. Registrering av fullmakter
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av sekretær, tellekorps og to til å underskrive protokollen sammen med leder.
  5. Årsmelding
  6. Innkomne saker
  7. Regnskap og revisjonsberetning
  8. Jakttider 2016-2017
  9. Valg

Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 8. juli 2016. Saker sendes utmarkslaget(krøllalfa)akkarvik.no med kopi til odthomassen(krøllalfa)live.no eller pr post til Odd Thomassen, Brannmovegen 8, 9334 Øverbygd

Valg

Styret for 2015/2016 har bestått av:
Odd Thomassen (leder) - valgt i 2015 - på valg i 2016
Odd Edvardsen (kasserer) - valgt i 2009 - på valg i 2016
Per J Kristiansen - på valg i 2016
Erna Wilhelmsen - valgt i 2015
Varamedlem: Levi Johannes Larsen - valgt i 2015
Revisor: Ottar Friis - gjenvalgt i 2015
Valgkomite:
Heidi Acherfiord - valgt i 2015
Nils Georg Eilertsen - valgt i 2015
Maks Mikkelsen - valgt i 2015

Sakspapirer

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli tilgjengelig på http://utmarkslaget.akkarvik.no i god tid før årsmøtet 16. juli 2016.


Odd Thomassen
Leder i Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag


Denne side oppdatert torsdag 30.juni 2016 klokka 23:34