Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Styrets forslag til valg 2015-2016

Styret i Akkarvik og Sør-Rekvik har følgende forslag til nytt styre for 2015-2016:

Leder Odd Thomassen
Styremedlem/kasserer    Odd Edvardsen
Styremedlem Per J Kristiansen
Styremedlem Erna Wilhelmsen
Varamedlem Levi Larsen
Revisor Ottar Friis
Valgkomite Heidi Acherfiord og Nils Georg Eilertsen

Denne side oppdatert onsdag 15.juli 2015 klokka 23:02