Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Tid: Lørdag  18. juli 2015 kl 13:00
Sted: Lillebrygga pub, Akkarvik

Dagsorden:

  1. Registrering ved oppmøte
  2. Registrering av fullmakter
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder.
  5. Årsmelding
  6. Regnskap og revisjonsberetning
  7. Jakttider 2015-2016
  8. Innkomne saker
  9. Valg

Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 18. juni 2015. Saker sendes utmarkslaget(krøllalfa)akkarvik.no eller til Odd Thomassen, Brannmovegen 8, 9334 Øverbygd

Valg

Styret for 2014/2015 har bestått av:
Odd Thomassen (leder) - valgt i 2014 - på valg i 2015
Knut Henrik Pedersen - valgt i 2009 - på valg i 2015
Odd Edvardsen (kasserer) - gjenvalgt i 2014
Per J Kristiansen - gjenvalgt i 2014
Varamedlem: Erna Wilhelmsen - valgt i 2009 - på valg i 2015
Revisor: Ottar Friis - gjenvalgt i 2014

Sakspapirer

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli tilgjengelig på http://utmarkslaget.akkarvik.no i god tid før årsmøtet 18. juli 2015.


Odd Thomassen
Leder i Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag


Denne side oppdatert lørdag 13.juni 2015 klokka 21:59