Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Akkarvikveien - svar fra Skjervøy kommune

Utmarkslaget har tatt kontakt med Skjervøy kommune angående vedlikehold av Akkarvik veien.
Utmarkslaget har fått følgende svar fra kommunen:

Viser til Deres skriv av 28.10.14 angående Akkarvik vegen
Kommunen har ikke midler til opprustning av denne veien i år, men vil prøve å få en oversikt over vedlikeholdsbehovet for å se på om det er penger på budsjettet for 2015 til påkrevd vedlikehold.
Kommunen jobber med budsjettet og en får se om det gis økte bevilgninger til opprusting av vegnettet i Skjervøy kommune.
Teknisk etat skal så tidlig som mulig i 2015 se på muligheten innenfor de økonomiske rammer som gis å finne nødvendige midler til Akkarvik vegen

Dette til orientering

Med hilsen
Kjell Ove Lehne
Teknisk sjef


Denne side oppdatert mandag 15.desember 2014 klokka 23:19