Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Tid: Lørdag  26. juli 2014 kl 13:00
Sted: Puben i Akkarvik

Dagsorden:

 1. Konstituering inkl.
  Godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet)
  Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder.
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap og revisjonsberetning
 4. Avsetning eller fordeling
 5. Jakttider 2014-2015
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende innen 26. juni 2014. Saker sendes utmarkslaget(krøllalfa)akkarvik.no eller til Jørn K. Fjelldal, Kirkegårdsveien 17 B, 9009 Tromsø

Valg

Styret for 2013/2014 har sett slik ut:
Jørn Kåre Fjelldal – valgt i 2009 (leder) – på valg i 2014
Knut Henrik Pedersen – valgt i 2009
Odd Edvardsen (kasserer) – valgt i 2006 – på valg i 2014
Per Kristiansen– valgt i 2012 - på valg i 2014
Varamedlem: Erna Wilhelmsen - valgt i 2009
Revisor: Ottar Friis - valgt i 2007

Sakspapirer

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli lagt tilgjengelig på http://utmarkslaget.akkarvik.no

Adresse

Det er fint om du kan sende din e-postadresse til utmarkslaget(krøllalfa)akkarvik.no


Med vennlig hilsen

Jørn K.Fjelldal (leder)


Denne side oppdatert søndag 22.juni 2014 klokka 14:03