Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET:

Tittel: FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2014-07-23   
Sendt:     11 Jul 2014 13:25:47
Fra:     Odd Thomassen <odthomassen@live.no>
Til:   
 

Jeg har følgende forslag til årsmøte i Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag:

Forslag til årsmøte 2014

Forvaltning og bruk av grunneierkort
Grunneierkort skal ikke lånes ut til andre jegere som ønsker å jakte på utmarkslagets område

Argumentasjon
- Grunneier kan idag låne ut sitt jaktkort innenfor grunneiernes jakttider, dermed kan de jakte i tidsrommet som ikke er åpnet for utenforstående jegere 15/9- 1/11. Ny praksis vil hindre dette.
- Grunneierkort lånes ut idag ved telefonisk kontakt mellom grunneier og jeger, dermed kan man risikere at jeger ikke har jaktkortet med seg når de jakter. Det er vanskelig å kontrollere om de snakker sant
- Det blir enklere å kontrollere jegerne som jakter
- Man får bort "uthulingen" av prøveordningen som ble vedtatt på årsmøte 2013

Priser på jaktkort
Prisene på jaktkort er idag 100,- pr. døgn, som er et meget lavt beløp

Jeg foreslår at jaktkortet skal koste 200,- pr døgn for utenforstående jegere

Argumentasjon
- Prisen på jaktkort har ikke vært regulert de senere årene
- Dagens kortpris er meget lav sett i forhold til andre steder som vi bør sammenligne oss med


Mvh

Odd Thomassen
Grunneier 60/4, Ytterbergneset/Lillevik


Tittel:    
Sendt:     21 Jun 2014 18:35:58
Fra:     Odd Edvardsen <oedva2@online.no>
Til:     <grunneierlaget@akkarvik.no>

Forslag til viltfremmede tiltak:
På grunn av at villmink og røyskatt er i stadig fremgang vil jeg foreslå at grunneierlaget går til innkjøp av inntil 15 minkfeller. Fellene har en kostpris på ca. 750 kr. stk. Fellene deles ut til de som ønsker det - og tar seg bryet med å røkte disse. Jeg har en slik felle og har tatt mange røyskatter i årenes løp. Fellene passer til både naust og fjøs og andre uthus og kan også brukes utendørs.
 
mvh. Odd Edvardsen

Tittel:     Forslag til årsmøtet 2014.
Sendt:     9 Jun 2014 09:40:34
Fra:     Henrik Richardsen <hr.richardsen@gmail.com>
Til:     <utmarkslaget@akkarvik.no>

1. Det bevilges penger til hjelp for drift av Pubben. Beløp opp mot !0 tusen. Begrunnelsen er at huset i dag er brukshuset for alle her i bygda. Siden skolen ble solgt har vi bare dette huset igjen. En annen sak som jeg tror alle kan være enige om er at  den dagen det ikke lengere er lys nede i hamna så er ikke Akkarvik den samme. Pengene overføres til Akkarvik Fiskeriservice A/S som en engangs foreteelse.

2. Jakttider, jaktkort og beskatning tilbakeføres til 2012 nivå. Begrunnelsen er grei, vi må også unne andre den gleden å få gå på småviltjakt. Vi kontrollerer jo uttaket allikevel. Stein har sakt seg villig til å selge jaktkort dersom det igjen blir tillatt. Det er forståelig at noen helst ville ha hele jaktområde for seg selv, men det må være grenser for hva den enkelte grunneier måtte ønske i et fellesskap.
Jeg kan ikke møte på årsmøtet, men gir Malvin min fullmakt. Håper på et godt årsmøte.
Hilsen Henrik Richardsen.


Denne side oppdatert torsdag 31.juli 2014 klokka 20:45