Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Årsberetning for Akkarvik og Sør Rekvik Utmarkslag
2013-2014


Styret

Styret har avholdt et ordinært styremøte. Det har ikke vært noen saker til behandling det siste året, men styremedlemmene kommuniserer med hverandre, og det sendes en del mail i behandlingen av styresaker.

Styret har i perioden bestått av følgende:

Verv Periode Navn
Styremedlem/leder 2009-2014 Jørn Kåre Fjelldal (på valg)
Styremedlem 2009-2014 Knut Henrik Pedersen
Styremedlem 2012-2014 Per Kristiansen (på valg)
Styremedlem/kasserer 2006-2014 Odd Edvardsen (på valg)
Varamedlem 2005-2014 Erna Wilhelmsen
Revisor 2007-2014 Ottar Friis

Styret har i det siste året jobbet med følgende saker:

Salg av jaktkort 2013/14

Etter vedtak på forrige årsmøte om begrensninger i salg av jaktkort ble naturlig nok denne posten kraftig redusert. Stein Andreassen har også i 2013/14 gjennomført salg av jaktkort på en profesjonell måte, og det ble solgt jaktkort for kr. 2.700. I tillegg er det solgt 10 jaktkort av grunneiere som ønsker å drive jakt.

Jaktutbytte de siste år

Basert på fangstskjema returnert til grunneierlaget, er resultatet som følger:

Jaktstart år Lirype Fjellrype Hare
2003 39 8 53
2004 30 5 35
2005 28 20 39
2006 38 10 51
2007 70 67 116
2008 34 54 50
2009 87 82 145
2010 89 61 133
2011 131 72 185
2012 69 50 75
2013 45 19 98

Nord-Troms Fuglehundklubb

Fuglehundklubben har også i 2014 fått leie området vårt til fuglehundprøver. Dette er et populært arrangement som dekker så og si hele Arnøy. Se også http://www.nordtromsfuglehundklubb.no/

Økonomi og medlemmer

Revidert regnskap viser et overskudd på kr. 1.600,-

Lagets inntekter er i tråd med årsmøtevedtak ikke basert på medlemskontingenter, men på salg av jaktkort. Begrensninger i salget har redusert overskuddene tilsvarende, men med god kostnadskontroll kan styret vise til overskudd dette året også.

Jakttider 2014 - 2015

Jakten på grunneierlagets område har foregått i perioden 15.09.13 til 15.03.14. Styret foreslår de samme jakttidene for perioden 2014-15.

Basert på fangststatistikk de siste par årene kan det tolkes at bestanden av fjellrype er nedadgående. Nå må det presiseres at de siste sesongers begrensninger i jakt kan forklare noe, men uttaket av fjellrype er større enn på lirype og hare.

Styret vil samtidig benytte anledningen til å presisere at vedtektene sier at «medlemmer av utmarkslaget kan kjøpe et grunneierkort til kr. 100,- per år som gir tilgang til jakt i hele jakttiden». Dette innebærer at en først betaler avgiften før en begynner å jakte. Med andre ord et forskudd, og ikke som noen later til å forstå, at dette er noe som kan betales i ettertid.


Denne side oppdatert lørdag 26.juli 2014 klokka 17:59