Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik Utmarkslag

Tid: Lørdag  20. juli 2013 kl 12:00
Sted: Puben i Akkarvik

Dagsorden:

 1. Konstituering inkl.
  Godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet)
  Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder.
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap og revisjonsberetning
 4. Avsetning eller fordeling
 5. Jakttider 2013-2014
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende innen 13. juli 2013. Saker sendes utmarkslaget(krøllalfa)akkarvik.no eller til Jørn K. Fjelldal, Kirkegårdsveien 17 B, 9009 Tromsø

Valg

Styret for 2012/2013 ser slik ut:
Jørn Kåre Fjelldal - valgt i 2009 (leder) - på valg i 2013
Knut Henrik Pedersen - valgt i 2009 - på valg i 2013
Odd Edvardsen (kasserer) - valgt i 2006
Per Kristiansen - valgt i 2012
Varamedlem: Erna Wilhelmsen - valgt i 2009
Revisor: Ottar Friis - valgt i 2007

Sakspapirer

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli lagt tilgjengelig på http://utmarkslaget.akkarvik.no

Adresse

Det er fint om du kan sende din e-postadresse til utmarkslaget(krøllalfa)akkarvik.no


Med vennlig hilsen

Jørn K.Fjelldal (leder)


Denne side oppdatert tirsdag 2.juli 2013 klokka 06:39