Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET:

  1. Forslag fra Jørn K.Fjelldal:
    -Salg av jaktkort til andre enn lagets medlemmer starter først 01.10.2013. Dette betyr i praksis at i perioden 15.09 til 01.10 er området forbeholdt utmarkslagets medlemmer.
  2. Forslag fra Knut Henrik Pedersen:
    -P.g.a. nedgang i rypebestanden foreslås det å innføre begrensninger i jakta for utenbys jegere. Det har de siste årene vært solgt veldig mange jaktkort til utenbygds jegere med påfølgende høyt jakttrykk. Vi bør allerede nå, mens vi ennå har en brukbar stamme med ryper igjen, forsøke å bygge den opp ved å dempe jakttrykket. Forslag; Innføre stopp i salget av jaktkort til utenbygds jegere i september og oktober. Med utenbygds jegere menes alle unntatt grunneiere og innbyggere i Akkarvik. Det bør gjelde i en prøveperiode på 3 år. Etter det må man se på om tiltaket har hatt ønsket effekt.

Styret har behandlet forslagene og innstiller på forslag 1, med tilleggstekst "Samtidig stoppes salget av jaktkort ved kr. 10.000"


Denne side oppdatert mandag 29.juli 2013 klokka 13:13