Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik Utmarkslag

Tid: Lørdag  28. juli 2012 kl 12:00
Sted: Puben i Akkarvik

Dagsorden:

 1. Konstituering inkl.
  Godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet)
  Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder.
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap og revisjonsberetning
 4. Avsetning eller fordeling
 5. Jakttider 2012-2013
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende innen 12. juli 2012. Saker sendes utmarkslaget(krøllalfa)akkarvik.no eller til Jørn K. Fjelldal, Kirkegårdsveien 17 B, 9009 Tromsø

Valg

Styret for 2010/2011 ser slik ut:
Jørn Kåre Fjelldal - valgt i 2009 (leder)
Knut Henrik Pedersen - valgt i 2009
Odd Edvardsen (kasserer) - valgt i 2006 - på valg i 2012
Erna Wilhelmsen - valgt i 2009 - på valg i 2012
Varamedlem: Annie Pedersen - valgt i 2007 - på valg i 2012
Revisor: Ottar Friis - valgt i 2007

Sakspapirer

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli lagt tilgjengelig på http://utmarkslaget.akkarvik.no

Adresse

Det er fint om du kan sende din e-postadresse til utmarkslaget(krøllalfa)akkarvik.no


Med vennlig hilsen

Jørn K.Fjelldal (leder)


Denne side oppdatert søndag 29.juli 2012 klokka 01:21