Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Årsberetning for Akkarvik og Sør Rekvik Utmarkslag
2011-2012


Styret

Styret har avholdt et ordinært styremøte. Det har ikke vært to saker til behandling det siste året, men styremedlemmene kommuniserer med hverandre, og det sendes en del mail i behandlingen av styresaker.


Styret har i perioden bestått av følgende:


Verv Periode Navn
Styremedlem/leder 2009-2012 Jørn Kåre Fjelldal
Styremedlem 2009-2012 Knut Henrik Pedersen
Styremedlem 2009-2012 Erna Wilhelmsen (på valg)
Styremedlem/kasserer 2006-2012 Odd Edvardsen (på valg)
Varamedlem 2005-2012 Annie Pedersen (på valg)
Revisor 2007-2012 Ottar Friis


Styret har i det siste året jobbet med følgende saker:


Reinplagen

Styret har sendt to skriftlige henvendelser tl Reindriftsstyret vedrørende reinplagen på Arnøya. Det har ikke vært respons på disse fra de rette myndigheter. Dette følges videre opp med at det blir invitert reindriftsutøvere til årsmøtet for at vi skal prøve å få tl en dialog.


Vinterstengt vei ti Akkarvik

I forhold til vedtak i fjorårets årsmøte har styret fulgt opp problematikken med å tilskrive Skjervøy kommune. Styret fikk ikke svar fra kommunen, og det kan virke som om de legger hele ansvaret over på Statens Vegvesen.


Salg av jaktkort 2011/12

Stein Andreassen har også i 2011/12 gjennomført salg av jaktkort på en profesjonell måte, og det ble solgt jaktkort for kr. 15.600. I tillegg er det innbetalt kr. 1.020 i jaktavgift av grunneiere som ønsker å drive jakt.Jaktutbytte de siste år

Basert på fangstskjema returnert til grunneierlaget, er resultatet som følger:


Jaktstart år

Lirype

Fjellrype

Hare

2003

39

8

53

2004

30

5

35

2005

28

20

39

2006

38

10

51

2007

70

67

116

2008

34

54

50

2009

87

82

145

2010

89

61

133

2011

131

72

185

I tillegg er det skutt 3 orrfugl! 7 jegere har ikke levert fangstrapport.


Nord-Troms Fuglehundklubb

Fuglehundklubben har også i 2012 fått leie området vårt til fuglehundprøver. Dette er et populært arrangement som dekker så og si hele Arnøy. Se også http://www.nordtromsfuglehundklubb.no/Økonomi og medlemmer

Revidert regnskap viser et overskudd på kr.16.174,88

Lagets inntekter er i tråd med årsmøtevedtak ikke basert på medlemskontingenter, men i sin helhet på salg av jaktkort.Jakttider 2011 - 2012

Jakten på grunneierlagets område har foregått i perioden 15.09.11 til 15.03.12.
Styret foreslår samme jakttid for perioden 2012-13


Denne side oppdatert lørdag 18.august 2012 klokka 21:27