Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag

Tid: Lørdag  23. juli 2011 kl 12:00
Sted: Puben i Akkarvik

Dagsorden:

 1. Konstituering inkl.
  Godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet)
  Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder.
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap og revisjonsberetning
 4. Avsetning eller fordeling
 5. Jakttider 2011-2012
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende innen 15. juni 2011. Saker sendes grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no eller til Jørn K. Fjelldal, Kirkegårdsveien 16, 9009 Tromsø

Valg

Styret for 2010/2011 ser slik ut:
Jørn Kåre Fjelldal – valgt i 2009 (leder)
Knut Henrik Pedersen – valgt i 2009
Odd Edvardsen (kasserer) – valgt i 2006
Erna Wilhelmsen – valgt i 2009
Varamedlem: Annie Pedersen - valgt i 2007
Revisor: Ottar Friis - valgt i 2007

Sakspapirer

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli lagt tilgjengelig på http://grunneierlaget.akkarvik.no

Adresse

Det er fint om du kan sende din e-postadresse til grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no


Med vennlig hilsen

Jørn K.Fjelldal (leder)


Denne side oppdatert søndag 29.juli 2012 klokka 01:21