Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Årsberetning for Akkarvik og Søre Rekvik grunneierlag 2010-2011

Styret

Styret har avholdt et ordinært styremøte. I tillegg har styret behandlet fem innkomne saker det siste året gjennom kommunikasjon på nettet. I tillegg til dette snakker styremedlemmene med hverandre, og det sendes en del mailer i behandlingen av styresaker.
Styret har i perioden bestått av følgende:

Verv Periode Navn
Styremedlem/leder 2009-2011 Jørn Kåre Fjelldal (på valg)
Styremedlem 2009-2011 Knut Henrik Pedersen (på valg)
Styremedlem 2009-2011 Erna Wilhelmsen (på valg)
Styremedlem/kasserer 2006-2011 Odd Edvardsen (på valg i 2012)
Varamedlem 2000- 2011 Annie Pedersen (på valg)
Revisor Friis Ottar (på valg)
 

Styret har i det siste året jobbet med følgende saker:

Gjennomført rydding av turstier

Styret har leid inn hjelp til å rydde igjengrodde stier. Opprinnelig var det lagt opp til dugnad til denne jobben, men styret kom til den konklusjon at det ikke var mulig å oppnå tilstrekkelig oppslutning om dette prosjektet. Det er enkelte grunneiere som har gitt innspill på at det må gjøres mer, bl.a. å sette ut benker. Dette er investeringer som styret ikke kan iverksette uten fullmakt fra årsmøtet. I tillegg er styret av den oppfatning at dette ligger utenfor styrets retningslinjer fra årsmøtet.

Reinplagen

Det er kommet flere innspill om det mange oppfatter som reinplage. Styrets leder har vært i kontakt med Slgervøy kommune, Reindriftsforvaltningen og driftsutøverne som har rein på sommerbeite på Arnøya. Det er også skrevet et brev direkte til Reindriftsforvaltningen der vi prøver å sette ord på de problemene som oppleves. Tilbakemelding er ikke kommet på dette. Saken er også på møteagendaen på årsmøtet.

Salg av jaktkort 2010/11

Stein Andreassen har også i 2010/11 gjennomført salg av jaktkort på en profesjonell måte, og det ble solgt jaktkort for kr. 12.300. I tillegg er det innbetalt kr. 1.600 i jaktavgift av grunneiere som ønsker å drive jakt.

Jaktutbytte de siste år

Basert på fangstskjema returnert til grunneierlaget, er resultatet som følger:

Jaktstart år Lirype Fjellrype Hare
2003 39 8 53
2004 30 5 35
2005 28 20 39
2006 38 10 51
2007 70 67 116
2008 34 54 50
2009 87 82 145
2010 89 61 133

Nord- Troms Fuglehundklubb

Fuglehundklubben har også i 2011 tatt leie området vårt til fuglehundprøver. Dette er et populært arrangement som dekker så og si hele Arnøy. Se også http://www.nordtromsfuglehundklubb.no/

Økonomi og medlemmer

Revidert regnskap viser et overskudd på kr. 4.469,30

Lagets inntekter er i tråd med årsmøtevedtak ikke basert på medlemskontingenter, men i sin helhet på salg av jaktkort.

Jakttider 2010 - 2011

Jakttid var i perioden 15.09.10 til 15.03.11


Denne side oppdatert onsdag 16.november 2011 klokka 08:02