Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag

Tid: Lørdag  31. juli 2010 kl 12:00
Sted: Arnheim (gamle Akkarvik skole) i det store klasserommet

Dagsorden:

  1. Konstituering inkl.
    Godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet)
    Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen
  2. Styrets årsmelding 
  3. Regnskap og revisjonsberetning
  4. Avsetning eller fordeling
  5. Innkomne saker 
  6. Valg

Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende innen 15. juli 2010. Saker sendes grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no eller til Jørn K. Fjelldal, Øvre Ringvei 12a, 9180 Skjervøy

Valg

Styret for 2009/2010 ser slik ut:
Jørn Kåre Fjelldal – valgt i 2009 (leder)
Knut Henrik Pedersen – valgt i 2009
Odd Edvardsen (kasserer) – valgt i 2006
Erna Wilhelmsen – valgt i 2009
Varamedlem: Annie Pedersen - valgt i 2007
Revisor: Ottar Friis - valgt i 2007

Sakspapirer

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli lagt tilgjengelig på http://grunneierlaget.akkarvik.no

Adresse

Det er fint om du kan sende din e-postadresse til grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no

Årsmøtefest

Etter enighet på siste årsmøte skal det arrangeres årsmøtefest. Denne arrangeres samme dag. Festkomiteen kommer tilbake med nærmere informasjon om dette når arrangementet er klart.


Med vennlig hilsen

Jørn K.Fjelldal (leder)


Denne side oppdatert søndag 29.juli 2012 klokka 01:22