Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag

Tid: Torsdag 30. juli 2009 kl 12:00

Sted: Arnheim (gamle Akkarvik skole) i det store klasserommet

Dagsorden:

 1. Konstituering inkl.
  Godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet)
  Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap og revisjonsberetning
 4. Avsetning eller fordeling
 5. Jakttid 2009/2010
 6. Vedtektsendringer
 7. Innkomne saker
 8. Valg

Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende innen 20. juli 2009. Saker sendes grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no eller til Arild Burud, Ormerudv 20, 1410 Kolbotn.

Valg

Styret for 2008/2009 ser slik ut:
Arild Burud – valgt i 2007 (leder)
Sigmund Mathiassen – valgt i 2006
Odd Edvardsen (kasserer) – valgt i 2006
Levi Larsen – valgt i 2007
Varamedlem: Annie Pedersen - valgt i 2007
Revisor: Ottar Friis - valgt i 2007

Sakspapirer

Forslag til endringer i vedtekter og jaktregler er vedlagt.
Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli tilgjengelig på http://grunneierlaget.akkarvik.no/ eller kan hentes hos Arild Burud i Akkarvik fra 23. juli.
På grunn av forslag om fjerning av kontingent har styret valgt å ikke sende ut kontingentkrav for 2009.

Adresse

Det er fint om du kan sende din e-postadresse til grunneierlaget(krøllalfa)akkarvik.no

hilsen Arild Burud (leder)
 
Vedlegg: Saker til årsmøtet


Denne side oppdatert mandag 29.juni 2009 klokka 17:45