Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Saker til årsmøte 2009 i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag

Jakttid 2009/2010

Styret foreslår jakttid fra 15. september 2009 til 15. mars 2010 for ”grunneierkort” og 15. september 2009 til 23. desember 2009 for ”døgnkort” og ”sesongkort”.

Valg

Fordi forrige årsmøte ble avsluttet før valg av nytt styre besluttet det sittende styret å fortsette ett år til. Nå har vi den situasjon at alle styremedlemmene er på valg, Levi og Sigmund har sagt fra at de ikke kommer til å stille til gjenvalg. Vi ønsker derfor forslag til nye styremedlemmer. Se også forslag fra Odd om reduksjon av antall styremedlemmer.

Innkomne forslag:

1 – Fjerning av kontingent i grunneierlaget

Innsendt av Arild Burud:

Grunneierlagets kontingent gjøres om til jaktkortavgift for grunneierne. Dette medfører endringer i vedtektene og jaktreglene.

Begrunnelse: Det er ikke vanlig at grunneierlag har kontingent. For medlemmer som ikke selv driver jakt virker det ikke logisk at de må betale for at andre skal jakte på deres eiendom. Derfor foreslår jeg at medlemskontingenten fjernes og erstattes av en årlig jaktkortavgift for de grunneierne som ønsker å jakte på grunneierlagets område.  Kvittering for betalt kontingent blir da det samme som ”grunneierkort” i jaktreglene.

Forslag til endring av jaktregler:

”Medlemmer av grunneierlaget får et grunneierkort som gir tilgang til jakt i hele jakttiden. Kontingent må være betalt før jaktstart for at grunneierkortet skal være gyldig.”

endres til:

”Medlemmer av grunneierlaget kan kjøpe et grunneierkort til  kr 100 per år, som gir tilgang til jakt i hele jakttiden.”

Forslag til endring av vedtekter:

Under ”§ 6 Årsmøte” strykes avsnittet

”Kontingenten betales delvis forskuddsvis dvs. at betalingsfrist er senest innen avholdelse av årsmøte. Betaling gjelder da for kommende jaktsesong. (Eller fra 1. juni til 30.mai kommende år)”

2 – Reduksjon av antall styremedlemmer

Innsendt av Odd Edvardsen:

I dag har vi et styre på 6 medlemmer – dvs. leder, kasserer, 3 styremedlemmer og et varamedlem. Et av styremedlemme kan sløyfes, helst 2 (ett styremedlem samt varamedlem). En reduksjon passer i denne sammenheng når både Levi og Sigmund takker for seg.

Forslag til endring av vedtektenes ”§8 Styre”:

Alternativ 1: ”Laget ledes av et styre på 4 medlemmer og ett varamedlem.”

Alternativ 2: ”Laget ledes av et styre på 4 medlemmer.”


Denne side oppdatert mandag 29.juni 2009 klokka 19:24