Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Innkalling til årsmøte i
Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag


Tid: Lørdag 19. juli 2008 kl 15:00
Sted: Arnheim (gamle Akkarvik skole) i det store klasserommet

Foreløpig dagsorden:

 1. Konstituering inkl.
  Godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet)
  Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen

 2. Styrets årsmelding

 3. Regnskap og revisjonsberetning

 4. Avsetning eller fordeling

 5. Jakttid 2008/2009

 6. Vedtektsendringer

 7. Innkomne saker

 8. Valg

Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende innen 8. juni 2008. Saker sendes grunneierlaget (krøllalfa) akkarvik.no eller til Arild Burud, Ormerudv 20, 1410 Kolbotn.

Valg

Styret for 2006/2007 ser slik ut:
Arild Burud – valgt i 2007 (leder) – på valg i 2009
Sigmund Mathiassen – valgt i 2006 – på valg i 2008
Odd Edvardsen (kasserer) – valgt i 2006 – på valg i 2008
Levi Larsen – valgt i 2007 – på valg i 2009
Henrik Richardsen – valgt i 2007 – trakk seg fra styret i januar 2008
Varamedlem: Annie Pedersen - valgt i 2007 – på valg i 2008
Revisor: Ottar Friis - valgt i 2007 - på valg i 2008

Sakspapirer

Sakspapirene (årsberetning, regnskap, innkomne saker o.a.) sendes ut senere.

Stemmerett

Stemmerett forbeholdes de som har betalt kontingent innen 19. juli 2008. Kontingenten er på kr 100,-. Dersom du ikke har betalt kontingent kan den innbetales til konto 4740 11 24787.

Adresse

Det er fint om du kan sende din e-postadresse til grunneierlaget (krøllafa) akkarvik.nohilsen Arild Burud (leder)


Denne side oppdatert onsdag 21.mai 2008 klokka 00:21