Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Møtereferat fra årsmøte i grunneierlaget.

Årsmøte avholdt 28 juli 2005 på ”Arnheim” (skolen).

Leder Stig Mikkelsen ønsket velkommen.

Merknad: Årsmøte er ikke innkalt på vanlig måte ved at innkalling er utsendt. På grunn av manglende møteinnkalling er det heller ikke sendt ut dagsorden.

Sak 1.
Konstituering: Møteleder Borgny Mikkelsen.
Møtereferent: Øystein Edvardsen.
Til å underskrive protokollen: Aksel Kristiansen, Steinar Mikkelsen.
Sak 2.
Regnskapet. Kasserer gikk igjennom regnskapet som er revidert 28/7 05 med et Overskudd på kr.2. Nettobeholdning har økt fra Kr. 16.222, til 20.945,41.
Herav er solgt jaktkort for kr. 3220, høsten 2004.
Regnskapet blei godkjent.

Det blei diskutert en del angående forsikringen og forsikringsum for skolen og At verdien måtte være satt til 500.000 med en årlig forsikrings premie på over 4000, Byggning er satt til 250.000 og innbo 7000.Premien er kr.3603,00 pr år. Det blei stilt spørsmål om lekasjen på taket og hva som skal gjøres med det Uten at man fikk ei avklaring på den saken.

Sak 3.
Valg : Leder Stig Mikkelsen vil ikke stille til gjennvalg. Ikke på valg : Sigmund Mathiassen , dette er feil alle er på valg fordi alle valg i 2004 Var gjort for et år.

Årsmøte velger dette styret : Sigmund Mathiassen ,Odd Edvardsen, Arild Burud , Levi Larsen , og Borgny Mikkelsen.

Leder blir Arild Burud ,

Kasserer/sekretær Borgny Mikkelsen.

Styremedlemmer: Odd Edvardsen, Sigmund Mathiassen og Levi Larsen.

Leder er valgt for ett år Levi er valgt for to år, Borgny , Odd og Sigmund Er på valg neste år 2006 fordi dette er andre året i perioden.

Annie Pedersen er valgt til 1. Vara.

Sak 4.
Eventuelt.
Utbytte av jakta : 30 stk liryper,5 stk fjellryper og 35 stk hare. Det blei diskusjon om innraportering, jaktresultat ,rypebestand som synker.

Hva kan gjøres for å bedre tilbakemelding på resultat. Framlegg: Årsmøte ber styret om å drøfte og komme med forslag til Hvordan vi skal sikkre tilbakemelsing fra jegrene.

Henrik tok opp renovasjonsordninga der kommunen en gang i året henter All slags søppel og avfall. Det blei ikke framsatt noe forslag.

Årsmøte ber styret om å finne en person som får ansvaret for å finne lekasjen På skoletaket og hvordan dette kan utbedres.

Årsmøte hevet.


Denne side oppdatert onsdag 17.oktober 2007 klokka 19:36