Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

AKKARVIK OG SØR-REKVIK GRUNNEIERLAG

Årsmøte i Akkarvik 26.07.03 Akkarvik skole

Leder Stig Mikkelsen orienterer om kortbruk.

Prøveordning fortsetter som før,og det er ikke tillatt å selge (leie) kort til vinterjakta.

Kortinnehaver kan låne kortet til nærmeste familie. Kun et kort kan lånes av grunneier.

Terje Kristiansen (Sør-Rekvik) krav om 5 ekstra kort for å tilslutte seg laget, avvises i sin helhet.

Jaktstart settes til 20.09.03.

Innmelding av jaktutbytte: Alle som jakter må melde fra til styret om fangstmengde.

Medlemskontigent er satt til kr 100. pr. år.

Vedtektsendringer:
Forslag til endrede vedtekter, styret oppnevner 2 personer som utarbeider forslag til eventuelle nye vedtekter. Dette arbeidet utføres i løpet av året.Forslaget må foreligge i god tid før neste årsmøte,slik at hver grunneier får satt seg inn i forslaget..

Årsregnskap:
Årsregnskapet er vedtatt og godtatt. Øystein Edvardtsen har revidert og godkjent regnskapet.

Eventuelt:
Vedtekter sendes til alle grunneiere i løpet av året.

Valg:
Styret er på valg i et år til.

Underskrift protokoll:

Terje Berg
Per Kristiansen


Denne side oppdatert onsdag 17.oktober 2007 klokka 22:35