Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Akkarvik og Søre-Rekvik grunneierlag

Formålet med dannelsen er:

1. Akkarvik og Søre-Rekvik grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere innenfor området Akkarvik,Søre-Rekvik ,Lillevik,Geitvik og Sotnes.

2. Lagets formål er å samle grunneierene i området for i fellesskap å forvalte utmarksresursene.

3. Grunneierlaget forpliktes av styret.

4. Jakttiden er 10.09.02-23.12.02 og 02.01.03-15.03.03

5. Tillatt våpenbruk som for småviltjakt.

7. Salg av kort er døgn og ukeskort.
    Døgnpris kr.70  Ukepris kr 450

8. Medlemskontigent for grunneiere innmeldt i laget settes til kr 100.Kontingent for senere år fastsettes på følgende årsmøte.Grunneiere som ikke er tilsluttet laget må benytte seg av tilgjengelige jaktkort.

9. Brudd på vedtektene som er satt innrapporteres til styret.

10.Valg av styret:
     
      Formann: Stig Mikkelsen
      Kasserer: Borgny Mikkelsen
      Sekretær: Sigmund Mathiassen
      Styremed: Odd Edvartsen
      Styremed: Henrik Richardsen
      Varamed: Levi LarsenAkkarvik og Søre-Rekvik grunneierlag
9190 AKKARVIK
K.nr. 47401124787

Denne side oppdatert fredag 14.august 2009 klokka 11:41